Month: July 2019

Month: July 2019

2. KISAM KISAPNA
July 7, 2019 Zokam FGAIM

Kisam cih kammal pen kisam mahmah hi. Ni khat sungin hih thumal bangzahvei tak i gen tam? I gen nawh zahin kisam i cih pen a kisam taktak hiam? Kisam hi le zong tuhunah a kisam takpi mah hiam? Kisam hi-a i theih maw, midangte in kisam a sak uh?

Read More